Lezingen

You are here: Lezingen > 17 april 2019

Woensdag 17 april

Vleermuizen

door

Joop van den Hoorn

 

Alle vleermuizen in Nederland zijn beschermd. Dat is vastgelegd in de Flora- en Faunawet. Ook de vaste rust- en verblijfplaatsen van deze dieren en de functionele ruimte er omheen vallen onder deze bescherming. Bij het plannen en uitvoeren van herstel- of nieuwbouwprojecten moet de uitvoerder hier rekening mee houden.

Eind jaren 30 van de vorige eeuw ging in Nederland het onderzoek naar de verspreiding en de trek van vleermuizen van start, o.a. in de Haarlemmerhout, met de toen nog zeer jonge studenten Leo en Pieter Bels. Zij waren op het spoor gezet door de Duitse wetenschapper Martin Eisentraut die daarmee in Berlijn begonnen was. Je zou kunnen zeggen "and the rest is history".

Joop van den Hoorn is van jongs af geboeid door deze mysterieuze dieren en vertelt graag over zijn langdurige carrière als vleermuizenonderzoeker. Hij gaat ons vertellen over verschillende soorten, verspreiding, trekgedrag, onderzoeksmethoden, experimenten, echolocatie en wat niet al meer.

Het onderzoek in Nederland levert overigens nog steeds nieuwe ontdekkingen op. En de vleermuizen zelf krijgen steeds meer waardering. Zo wordt de landelijke vleermuisdag met avondexcursies (eind augustus) druk bezocht. Als u dit ook eens wilt meemaken is zijn uiteenzetting een goede voorbereiding.

 

De avond wordt gehouden in de zaal Tropica aan de Const. Huygensstraat 99 te Heemskerk.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en het programma start om 20.00 uur.
Bij de entreeprijs van € 5,= voor NIVON-leden en € 7,50 voor belangstellenden zijn koffie en thee inbegrepen.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben